Yhteystiedot

Koulukatu 13
30100 Forssa

Toiminnanjohtaja
Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi

Muut yhteydenotot:
info@romukauppiaat.fi
varkaudet@romukauppiaat.fi

Kevätkokous 20.3.2010

Nokia Eden 20.3.2010Tässä pikamaistiaiset viikonlopun kokouksesta.
SUURET KIITOKSET Holger Hartmann Oy:lle, PP-Lift Oy:lle, SpeedyEx Oy:lle, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy:lle,  Stena Recycling Oy:lle ja Rautasoini Oy:lle panoksestanne viikonlopun järjestelyissä.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua vierailimme Rautasoinilla tutustumassa briketöintikoneeseen, rakennusjätteen vastaanottoon sekä Bluewiller kontinlastaus laitteeseen. Klo 13 aloitimme vieraiden luennoilla. Rikoskomisario Juha Siljamäki sekä verotarkastaja Sulo Lehtonen kertoivat ajankohtaisia asioita lähinnä talousrikosten puolelta. Aihe viritti vilkkaan keskustelun lähinnä romukaupan vastuusta esim. liiketoimintakiellossa olevan henkilön kanssa. Aihetta jatketaan meilin välityksellä toiminnanjohtajan kautta.

Tanja Siuvatti Holger Hartman Oy:stä kertoi analysaattoreista sekä säteilymittareista.

Matti Mäkinen Speedyex Oy:stä puhui kuljetuksista ja pyysi palautetta jäseniltä. Palautteen voi toimittaa vaikka nimettömänä Jarin välityksellä.

Uusi Jäsenemme Suomen Elektroniikkakäsittely esittäytyi, tj. Keijo Väänänen kertoi palveluistaan.

 Hallituksen päätöksen mukaisesti Piia Kramsu kertoi pääpiirteittäin mitä asioita hallitus on käsitellyt ja päätöksiä tehnyt viime kokouksissaan.

Sääntömääräinen kokous aloitettiin klo 15.00
1)       kokouksen avaus

Puheenjohtaja Piia Kramsu avasi kokouksen.

2)       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3)       valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja äänten laskijat (3)

Sihteeriksi valittiin Jari Kortesoja, pöytäkirjan tarkastajiksi Samuli Sirkkunen ja Ilkka Eronen. Äänten laskijaksi edellisten lisäksi Markku Raita.

4)       todetaan kokouksen osanottajat

Nimenhuudossa oli edustettuna 22 jäsenyritystä.

EURAJOEN ROMU Oy

FINCUMET OY

GETADEAL OY

HERNESAAREN ROMU OY

KONEPEIKKO OY

KUUSAKOSKI OY

LAIHON ROMULIIKE KY

LEPPÄKOSKEN ROMU OY

NAKOLINNAN RAUTA OY

RAUTAVARASTO LEMPINEN OY

ROMU KEINÄNEN OY


ROMUKESKUS OY

ROMULIIKE ER-RA METALLI OY

ROMULIIKE MÄKI KY

ROMULIIKE RAUTAVAARA OY

STENA RECYCLING OY

SUOMEN ELEKTRONIIKKAKÄSITTELY Oy

TERÄSKOLMIO OY

TIILIMÄEN ROMULIIKE  OY

TRAMEL OY

VAMMALAN ROMU OY

VIHDIN HYÖTYROMU OY


5)       vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Vahvistettiin työjärjestys muutoksitta.

6)       esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

ao pöytäkirjat asialistan liitteenä kaikille jaettuna.

7)       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin

8)       päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

9)       muut kysymykset, esitykset ja alustukset, joita hallitus ja liiton jäsen ovat esittäneet vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta kokouksen käsiteltäväksi ja jotka on mainittu kokouskutsussa.

em asioita ei ollut.

10)   muut asiat.

Uusi toiminnanjohtaja kertoi alkuvuoden tekemisistään. Asiat tulevat liitteenä kotisivuille.

11)   kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Klo 16 eteenpäin olikin sitten leppoisampaa ohjelmaa saunomisen ja ruokailun merkeissä ja sitä riittikin pikkutunneille asti.

Ja sitten muutama kuva

 

Bluewiller kontinlastauslaite herätti ansaittua ihailua. Fincumetin miehet oli tehnyt hienoa työtä.

 

Kokousväkeä keväisessä säässä 

Vesisade ei meitä harmita koska se sulattaa lumet romujen päältä !

Seulalla esikäsiteltiin paketoitava lastu.

Mistä niitä brikettejä oikeen tulee ? No seinän läpi ainakin Rautasoinilla...

Valmiina sulatukseen.

Tero Soini esitteli meille laitosta.

Hannu ja kierrätysmateriaalia. 

Piritta järjesti meille kahvit ja särpimet. Oikeanpuoleinen kaveri ymmärsi nauttia niistä....

Luentoja oli kuuntelemassa n 50 henkeä !

Silloin kun poliisi ja verotarkastaja puhuvat, romu-ukotkin ovat hiljaa ja kuuntelevat. Hyvä luento tärkeistä asioista.

 porilainen ihmettelee mitä se turkulainen oikein selittää....

Uusi kauppapaikka kotisivuillamme.