Yhteystiedot

Koulukatu 13
30100 Forssa

Toiminnanjohtaja
Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi

Muut yhteydenotot:
info@romukauppiaat.fi
varkaudet@romukauppiaat.fi

Kevätkokous 26.3. 2011

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  26.3.2011
Jyväskylä, Rantasipi Laajavuori

Ennen varsinaisen kokouksen alkua vierailimme Retekolla ja Kuusakoskella. Tilat, romut ja koneet tuli tarkastettua kovassa viimassa mutta onneksi oli lämmikettä tarjolla…

Klo 12 aloitimme vieraiden luennoilla.
Mika Tuominen ja Erkki Lahti Metso Foundries Jyväskylästä kertoivat ajankohtaisia asioita kierrätysterästen valimolaatujen ongelmista ja mukavistakin asioista.
Stipendiaattimme Anna Johanssonin esitelmä kertoi kierrätysyritysten ympäristöraportoinnista. Käytiin läpi pakollisia ja vapaaehtoisia raportteja. Aihe joka varmasti työllistää meitä tulevaisuudessa enemmänkin.
Kannatusjäsenemme GWM Engineeringin Juha Lyytikäinen esitteli uusimmat Innov X analysaattorimallit ja antoi meille mielenkiintoisen alumiinin tunnistustehtävän.
Hallituksen päätöksen mukaisesti Piia Kramsu kertoi pääpiirteittäin mitä asioita hallitus on käsitellyt ja päätöksiä tehnyt viime kokouksissaan.

Sääntömääräinen kokous aloitettiin klo 14.05
1)    kokouksen avaus
Puheenjohtaja Piia Kramsu avasi kokouksen.

2)    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3)    valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja äänten laskijat (3)
Sihteeriksi valittiin Jari Kortesoja, pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Rossi  ja Pasi Räsänen. Äänten laskijaksi edellisten lisäksi Timo Johansson.

4)    todetaan kokouksen osanottajat
Nimenhuudossa oli edustettuna 23 jäsenyritystä.
Eurajoen Romu, Fincumet, Helsingin Metallipurkaus, Herumet, Kajaanin Romu, Keräyslava, Laihon Romuliike,  Lassila&Tikanoja, Leppäkosken Romu, Metallivälitys Räsänen, Nakolinnan Rauta, Puijon Romu, Pyhäselän Romuexpert,  Rautasoini, Romu Keinänen, Romuliike Mäki, Romu-Wesin, Stena Recycling, Suomen Tarvemetalli, Teräskolmio, Tramel, Vammalan Romu, Vihdin Hyötyromu.
   
5)    vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
Vahvistettiin työjärjestys muutoksitta.

6)    esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
ao pöytäkirjat asialistan liitteenä kaikille jaettuna.

7)    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
Tilinpäätös vahvistettiin

8)    päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Vastuuvapaus myönnettiin.

9)    muut kysymykset, esitykset ja alustukset, joita hallitus ja liiton jäsen ovat esittäneet vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta kokouksen käsiteltäväksi ja jotka on mainittu kokouskutsussa.
em asioita ei ollut.
10)    muut asiat.
Muita asioita ei ollut.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.21


Varsinaisen kokouksen jälkeen toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista joita oli mm.
Romuvarkaudet tulevat varmasti kevään mittaan lisääntymään, ollaan valppaina mutta ei tyhmänrohkeita.
Poliisit ovat selkeästi lisänneet rikosilmoitusjärjestelmämme käyttöä.
Vero- ja poliisihallinnon kanssa alkamassa yhteistyö jonka tarkoituksena luoda malli/toimintaohje romualalle etenkin ostotapahtuman yhteydessä tehtävistä henkilöiden ja yritysten tarkastamisesta ja rikollisen toiminnan poiskitkemisestä. Samalla foorumilla tarkoitus myös keskustella käänteisestä arvonlisäveron käytännöstä joka on käytössä mm Saksassa ja Virossa. Tämän järjestelmän edut ja haitat punnitaan, olisiko mahdollista Suomessa.

Kokouksen jälkeen siirryimme saunomaan ja uimaan kylpylään.
Kuusakoski Oy oli järjestänyt meille mukavasti saunajuomaa, Kiitoksia siitä !

Rantasipissä oli hyvä illallinen ja leppoisa tunnelma pikkutunneille asti ja vähän ylikin.

KUVIA TULOSSA, ONKO SINULLA HYVIÄ KUVIA KOKOUKSESTA?