Yhteystiedot

Koulukatu 13
30100 Forssa

Toiminnanjohtaja
Riikka Kinnunen
riikka.kinnunen@romukauppiaat.fi

Muut yhteydenotot:
info@romukauppiaat.fi
varkaudet@romukauppiaat.fi

Syyskokous 2017 13.10 Kotka

SYYSKOKOUS KOTKASSA  13.10 2017 Klo 10.00

Kokous pidetään Merikeskus Vellamossa

 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. valitaan kokoukselle sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja äänten laskijat (3)
 4. todetaan kokouksen osanottajat
 5. vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 6. päätetään liiton toiminnan suuntaviivoista seuraavana vuonna.
 7. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.
 8. päätetään jäsenmaksun suuruus
 9. valitaan puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

            Erovuoroiset varsinaiset jäsenet: Kaisa Syrjä, Niko Lehtiranta, Jussi Pöyhölä sekä  näiden                                                               varajäsenet Juuso Luodesmeri, Jouni Lempinen ja Mauno Huhtala.

            Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Hiukka. (valitaan joka vuosi)

 1. valitaan tilintarkastajat ja näiden varamiehet.
 2. päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioitten suuruus
 3. muut kysymykset, esitykset, alustukset, joita hallitus tai liiton jäsen ovat esittäneet vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokouksen käsiteltäviksi ja jotka on mainitun kokouskutsussa.
 4. muut asiat.
 5. kokouksen päättäminen.

Sääntömääräisten asioiden jälkeen toiminnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista.

Historiikin kirjoittaja Kati Toivanen esittäytyy.

Kokouksen jälkeen lounas Vellamossa.